TERUG

Privacyverklaring B2B contactpersonen

Door als vertegenwoordiger of contactpersoon op te treden van de vennootschap of eenmanszaak waarmee Colex, onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0400.378.485, zaken doet, krijgen wij persoonsgegevens over u. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals uw contactgegevens (vb.: email, telefoonnummer, werkadres, etc.) en identificatiegegevens (vb.: voornaam, naam, login-gegevens als er met een online portaal wordt gewerkt, etc.). We gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het belang om onze professionele contacten te onderhouden en om de professionele samenwerking te faciliteren.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking, bijvoorbeeld wanneer wij bericht krijgen dat u de vennootschap of eenmanszaak waarvoor u als vertegenwoordiger of contactpersoon optreedt, heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat. Colex zal de gegevens nooit meedelen aan derden buiten de Colruyt Group.

U heeft het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kan de functionaris voor gegevensbescherming van Colex ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: privacy@colruytgroup.com maar u heeft ook het recht om een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, te contacteren bij klachten.